Siamo qui per voi : Via F. d’Aragona 92/D – Barletta
  Contatto : 366 399 3997

Abbiamo preparato un elenco delle domande più frequenti che riguardano il sangue e tessuto del cordone ombelicale
Se non hai trovato la risposta alla tua domanda:

ti preghiamo di contattarci

Cos’è la medicina rigenerativa?

 

La medicina rigenerativa è un campo di medicina che si occupa della riparazione di tessuti e organi danneggiati.Una tendenza relativamente nuova e promettente in quest’area è l’uso di cellule staminali.Progredisce con successo la ricerca clinica sull’applicazione delle cellule staminali in molte malattie cardiovascolari o neurodegenerative, paralisi cerebrale, autismo, lesioni traumatiche cerebrali e spinali, encefalopatia ipossico-ischemica e altre.Pertanto, le cellule staminali adulte rappresentano un cambiamento significativo nella fornitura di un’assistenza sanitaria efficace.Ciò su cui si focalizza la medicina rigenerativa non è solo il miglioramento della salute del paziente, ma anche il miglioramento della qualità della sua vita, che è estremamente importante.

Le cellule staminali che possono essere ottenute alla nascita del bambino – il sangue del cordone ombelicale, il cordone ombelicale e la placenta appartengono anche alle cellule staminali adulte.
Non rappresentano un problema etico e il loro uso per scopi medici e di ricerca è accettabile per tutte le religioni del mondo.La medicina rigenerativa dovrebbe essere una delle aree prioritarie del sostegno dell’Unione europea e dei singoli Stati membri.

Che cosa sono gli studi clinici?

S cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby sa vykonávajú dlhodobo monitorované klinické štúdie, ktoré podliehajú prísnym pravidlám a kontrolám počas celej doby trvania. Na Slovensku je potrebné, aby klinická štúdia bola odsúhlasená príslušnými zdravotníckymi autoritami. Každá klinická štúdia má svoj protokol, ide o dokument, ktorý opisuje, čo všetko sa bude diať s pacientom, aké vyšetrenia podstúpi, aké sú ciele klinickej štúdie. Podľa neho lekári vykonávajú liečbu.

Vďaka klinickým štúdiám sa otvárajú nové možnosti liečby. Môže ísť o rozšírenie už existujúcej liečby alebo zavedenie novej liečby pri doteraz neliečiteľných ochoreniach. Klinické štúdie tak predstavujú veľký prínos pre samotných pacientov, keďže prostredníctvom nich získavajú prístup k inovatívnej liečbe.

Prečítajte si možnosti súčastného využitia kmeňových buniek, o našej klinickej štúdii a klinických štúdiách prebiehajúcich na celom svete.

Può essere effettuato un abbonamento senza una registrazione precedente? All’ultimo momento?

Áno, v prípade rozhodnutia sa pre odber pupočníkovej krvi pre vlastné uskladnenie, je potrebné sa u nás registrovať pred pôrodom cca 1 mesiac. Ak by ste to nestihli, tak aj pri pôrode sa môžete rozhodnúť pre vykonanie akéhokoľvek typu odberu a následne po pôrode Vám zašleme zmluvy a potrebné doklady na vyplnenie. Je teda potrebné ústne požiadanie o odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka, a/alebo tkaniva placenty, priamo na pôrodnej sále, pôrodníka/personál.
Do pôrodnice si nič nemusíte nosiť, stačí ústne požiadanie o vykonanie odberu. Po pôrode sa doriešia všetky formálne záležitosti.

Ceptra e Cord Blood Center

Od roku 2012 zastrešuje všetky činnosti rodinnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku značka Cord Blood Center, preto sa s touto značkou stretávate v našej komunikácii, namiesto dovtedy používaných značiek CEPTRA a Eurocord-Slovakia.

Medzinárodná skupina rodinných bánk pupočníkovej krvi Cord Blood Center Group pôsobí na viacerých európskych trhoch a prevzatím značky Cord Blood Center pre slovenskú pobočku sa zavŕšil proces integrácie celej skupiny.

Cord Blood Center na Slovensku je značkou pre zjednodušenie komunikácie voči klientom a partnerom, nie je obchodným subjektom. Tým zostáva Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB), ktorý prevádzkuje laboratóriá na spracovanie a uchovávanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka, placenty a kostnej drene. V rámci týchto kompetencií zabezpečuje SRPKB komplexné služby aj pre klientov rodinnej banky pupočníkovej krvi – odber, transport, spracovanie, uchovanie, ako aj vydanie pupočníkovej krvi. Pre tieto činnosti sa používa práve značka Cord Blood Center.

SRPKB je garantom kvality a odbornosti vo všetkých krokoch od odberu až po uchovanie a vydanie pupočníkovej krvi pre celú medzinárodnú skupinu rodinných bánk Cord Blood Center Group a naďalej prevádzkuje aj register darcov pupočníkovej krvi. Na túto činnosť používa značku Eurocord-Slovakia, čím sa činnosť registra odlišuje od aktivít rodinnej banky.

Quale probabilità ha una persona, nell’arco della vita, di utilizzare le proprie cellule staminali?

Pupočníková krv sa dá použiť najmä pri liečbe tých ochorení, kde sa používa vlastná kostná dreň. Pravdepodobnosť použitia vlastnej pupočníkovej krvi je daná počtom transplantácií, ktoré sa vykonávajú. Vo vyspelých krajinách je to dnes viac ako 40 autológnych transplantácií (vlastnými krvotvornými bunkami) na milión obyvateľov ročne. Pravdepodobnosť podstúpenia transplantácie vlastnými bunkami počas života je 1:400. Tento výpočet urobili americkí vedci na základe výskytu jednotlivých chorôb a frekvencie ich transplantácií. Do 20. roka života človeka je táto pravdepodobnosť  1:5 000. Výhoda vlastnej pupočníkovej krvi je, že sa odoberá v období zdravia. Dá sa predpokladať, že takéto krvotvorné bunky zvýšia úspešnosť transplantácie.

Possono essere utilizzate le cellule staminali del nostro bambino anche per un altro membro della famiglia?


Najčastejšie použitie pupočníkovej krvi v rámci rodiny je pre súrodencov. Pri transplantácii krvotvorných buniek, ktoré pochádzajú od inej osoby, je prvoradým kritériom zhoda medzi darcom a príjemcom (HLA kompatibilita). Pravdepodobnosť, že súrodenci budú dostatočne zhodní, je až 25 %. Súrodenecké transplantácie vykazujú lepšie výsledky ako transplantácie buniek od nepríbuzných darcov. Najnovšie výskumy však ukazujú, že v budúcnosti by sa uskladnená vlastná pupočníková krv dieťaťa mohla v niektorých prípadoch využiť aj na liečbu matky alebo polovičného súrodenca.

Può essere , il sangue del cordone ombelicale , utilizzato più volte?

Per il trapianto vengono utilzzate tutte le cellule staminali ematopoietiche del cordone ombelicale , poiché più cellule vengono utilizzate, più velocemente si ripristina la circolazione sanguigna e si riduce anche il tempo,quando la vita del paziente è più a rischio. Pertanto, un trapianto preparato è standard usare solo una volta.

Quali malattie possono essere curate utilizzando le cellule staminali?

Le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale possono essere utilizzate in due aree principali di trattamento. Per trapianto standard, quando è necessario ripristinare la circolazione nel midollo osseo del paziente.Tale condizione può essere causata dalla malattia stessa o durante il trattamento di un’altra malattia, ad esempio dopo la chemioterapia.Le cellule staminali del cordone ombelicale sono già impiegate per il trattamento di oltre 80 malattie come indicato dal Ministero della Salute Italiano.Oggi, il sangue del cordone ombelicale viene utilizzato anche nella medicina rigenerativa negli studi clinici approvati.Sangue autologo del cordone ombelicale viene somministrato a pazienti pediatrici con diabete, paralisi cerebrale infantile, disturbi neurologici, perdita dell’udito o danno congenito del muscolo cardiaco.

Quali malattie si possono curare con proprio sangue del cordone ombelicale e q
uando da un donatore,per esempio fratelo?

La differenza sta principalmente nel tipo di malattia. Alcune delle malattie usano proprie cellule ematopoietiche, mentre altre richiedono cellule da un donatore. A proposito di quali cellule staminali dovrebbero essere usate, decideranno i medici. Per le malattie geneticamente modificate, il sangue del cordone ombelicale non può essere usato. In questo caso, si cerca un donatore adatto nella famiglia o nei registri dei donatori internazionali.

Puoi trovare l’elenco delle malattie qui.

Qual è la differenza tra la donazione di sangue del cordone ombelicale e la conservazione in una banca familiare­?


Se hai conservato il sangue del cordone ombelicale presso una banca familiare, sei l’unico proprietario e ne hai diritto.
Se donate il sangue del cordone ombelicale, farete un gesto umano, ma rinuncerete  il diritto di utilizzare la raccolta esclusivamente per le esigenze della propria famiglia.Il sangue donato è di proprietà del registro dei donatori ed è destinato ai pazienti malati in qualsiasi parte del mondo. Il campione di sangue cordonale prelevato, se idoneo, è messo a disposizione di chiunque abbia bisogno.Il codice relativo al campione donato è inserito in un Registro Internazionale di donatori di cellule staminali e, quando compatibile, utilizzato per il trapianto di pazienti nazionali e internazionali. Il campione è custodito in apposite banche pubbliche di crioconservazione.Ci può essere una situazione in cui il tuo bambino ha bisogno di sangue , ma il suo è già stato usato per trattare un altro paziente.

Posso donare il sangue del cordone ombelicale?

Alla nascita del bambino è possibile scegliere a favore della donazione delle cellule staminali del cordone ombelicale.
I criteri di donazione puoi trovare qui. 

Ellenco degli ospedali che fanno i donazioni di sangue del cordone ombelicale puoi trovare qui

Tuttavia la donazione include :

  • la donazione  è un gesto di grande amore e solidarietà. La donazione è gratuita, anonima e a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  • il sangue è destinato ai pazienti malati in qualsiasi parte del mondo.
  • se il bambino avesse bisogno del suo sangue ombelicale che è stato donato, non c’è alcuna garanzia che lo riceverà.
  • la selezione dei donatori è soggetta a criteri disciplinati dalla legislazione vigente Repubblica Slovacca e l’Unione europea.
  • il sangue prelevato che non soddisfa i criteri richiesti viene liquidato o utilizzato a fini scientifici.


Prečo sú kritériá na darovanie prísnejšie ako kritériá na odber pre vlastnú potrebu dieťaťa?

Pupočníková krv, ktorú matky darujú do registra darcov, je určená pre cudzieho človeka. Bunky jedného človeka vnášame do tela iného človeka. Ide o veľmi závažný zásah do organizmu pacienta. Preto sú na výber darkyne stanovené legislatívne aj medicínske kritériá. Cieľom prísneho výberu je ochrana pacienta – budúceho potenciálneho príjemcu. Výber je zameraný na vylúčenie všetkých možných rizík prenosu ochorení do organizmu pacienta. Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je podobné ako autotransfúzia. Do organizmu vnášame jeho vlastné bunky, ktoré už raz boli súčasťou organizmu dieťaťa. Tieto bunky sú geneticky identické, takže nezaťažujú organizmus stretnutím s cudzími bunkami. Navyše, bunky z vlastnej pupočníkovej krvi prešli počas tehotenstva a pôrodu tými istými podmienkami ako samotné dieťa, preto možné riziká pri prenose dieťa už nijako neohrozujú (na rozdiel od cudzieho človeka).

È la raccolta delle cellule staminali dolorosa o pericolosa?

Il prelievo è completamente sicuro e indolore per il neonato e la madre. La placenta e il cordone ombelicale sono gli organi del bambino, non della madre. Al momento della raccolta del sangue del cordone ombelicale, il cordone ombelicale è già clampato e il bambino è affidato alle cure di un pediatra.Il processo di raccolta del sangue del cordone ombelicale non è invasivo, è indolore .La Società ginecologica – ostetrica Slovacca, ha dichiarato che considera il prelievo di sangue del cordone ombelicale alla nascita come sano e sicuro. Tuttavia, alla nascita, la responsabilità primaria del medico è sempre quella di prendersi cura della salute e della sicurezza della madre e del bambino. Pertanto, lui o lei sta valutando se lui / lei farà la raccolta in caso di complicazioni.

Come viene raccolto il sangue cordonale?

Il prelievo del sangue del cordone ombelicale viene preso immediatamente dopo il parto.Il neonato durante il prelievo è già in cura di un medico o un’infermiera. Dopo il taglio del cordone ombelicale, esso viene disinfettato e con un ago speciale viene prelevato il sangue contenuto. Il prelievo è effettuato da un’infermiera o da personale medico autorizzato.

Può essere realizzata la raccolta anche se ho partorito con il taglio cesareo?

Il Sangue del cordone ombelicale e il tessuto del cordone possono essere raccolti anche in situazioni anomale, come parto cesareo, epidurale, parto in acqua, parto prematuro, malattie materne, diabete, o gestosi.Certamente, la salute del bambino e della madre è più importante come la raccolta il sangue del cordone ombelicale.Pertanto, in caso di complicazioni, l’ostetrico decide se è possibile prelevare il sangue .Tuttavia, il sangue del cordone ombelicale non viene prelavato quando la madre prevede di donarlo a una banca pubblica.


Môže si dať pupočníkovú krv odobrať aj mamička trpiaca tehotenskou cukrovkou?

Áno, pupočníková krv sa odoberá aj v prípade, že mamička trpí počas tehotenstva na cukrovku, gestózu a iné. Odber sa nevykonáva, ak má mamička počas tehotenstva dokázanú infekciu HIV, syfilis, hepatitídu B alebo C.

Vplývajú lieky užívané počas tehotenstva na kvalitu pupočníkovej krvi?

Ak vám lekár naordinoval liečbu, je nevyhnutné, aby ste ju vo vlastnom záujme a v záujme vášho dieťaťa dodržali. Z liekov, ktoré sa ordinujú tehotným ženám, žiadny neovplyvňuje kvalitu kmeňových buniek v pupočníkovej krvi. Lieky, ktoré užívate, by ste však mali zapísať do nášho dotazníka pre rodičku.

Môže sa odber nepodariť?

Pri pôrode je prvoradou povinnosťou lekárov postarať sa o dieťa a mamičku, až potom o odber pupočníkovej krvi. Ak sa odber z akéhokoľvek dôvodu nepodarí, žiaľ, pupočníkovú krv nemožno získať nijakým iným spôsobom. V niektorých prípadoch sa môže stať, že pri odbere dôjde ku kontaminácii, pretože pupočník a placenta prechádzajú cez pôrodné cesty, kde sa nachádza prirodzená flóra, ale môže tam byť prítomná aj infekcia. Po spracovaní sa pupočníková krv vyšetruje a v prípade kontaminácie závažnými patogénnymi mikroorganizmami sa neodporúča jej použitie.

Nie je pri spracovaní riziko zámeny transplantátu pupočníkovej krvi?

Dôkladne prepracovaný systém manipulácie s pupočníkovou krvou počas spracovania znemožňuje zámenu transplantátov. Každý odber pupočníkovej krvi sa označuje dvojitým systémom značenia. Pre každý transplantát existujú dve unikátne identifikačné čísla. Takisto sa pred konečným použitím  štandardne overuje genetickými testami identita u nás uloženej pupočníkovej krvi a osoby, pre ktorú sa má použiť.

Quali sono i vantaggi della conservazione del sangue del cordone ombelicale in una banca familiare?

La conservazione privata è una scelta preventiva della famiglia e che guarda al futuro. I genitori hanno la possibilità di custodire a uso personale, il campione di sangue cordonale in banche private di crioconservazione. L’obiettivo è garantirsi una speranza contro le patologie trattabili con le staminali emopoietiche. Il sangue cordonale conservato in banche private può essere utilizzato sia per trapianti autologhi, ovvero le cellule vengono infuse nella stessa persona che le ha generate, sia per trapianti allogenici intrafamiliari, quando cioè a ricevere le staminali cordonali è un membro della famiglia del donatore.Inoltre le cellule staminali dette “pure” non sono ancora influenzate dallo stile di vita o dalle malattie.

Ako je pupočníková krv uskladnená?

Spracované pupočníková krv sa skladujú v špeciálnych biologických kontajneroch v tekutom dusíku pri teplote do -196 °C. Tento systém je plne nezávislý od dodávok elektrickej alebo inej formy energie. Množstvo tekutého dusíka a teplota v kontajneri sa kontrolujú monitorovacím systémom. Proti vandalizmu sú skladovacie priestory zabezpečené poplašným systémom napojeným na pracovníkov a políciu, pričom samotné priestory sú umiestnené v areáli neustále stráženom strážnou službou.

Ako dlho môže byť pupočníková krv uskladnená?

Doterajšie výskumy uskladnených živých buniek (spermie, kostná dreň, pupočníková krv a pod.) ukazujú, že kryokonzervácia v tekutom dusíku udrží bunky životaschopné niekoľko desiatok rokov, či dokonca neobmedzene. Ďalšie štúdie súvisiace priamo s pupočníkovou krvou porovnávali vzorky po niekoľkomesačnom a niekoľkoročnom uskladnení, pričom kvalita pozorovaných vzoriek sa nelíšila ani po 25 rokoch. Na základe doterajšieho výskumu neexistuje na uskladnenú pupočníkovú krv lehota exspirácie.

Máme uskladnenú pupočníkovú krv od jedného dieťaťa. Má zmysel uskladňovať ju aj u druhého?


Ak lekári použijú na liečbu vlastnú pupočníkovú krv dieťaťa, hovoríme o autológnej transplantácii alebo autológnej infúzii. Ak by sa použila krv pre súrodenca, ide o alogénnu transplantáciu. Ide však o trochu iný typ liečby, ktorý je vhodný pre iné ochorenia. Pri niektorých ochoreniach je možné použiť vlastné bunky, pri iných lekári preferujú bunky od zdravého darcu. V prípade potreby darcu je najlepší darca súrodenec. Dopredu však nevieme, ktoré z detí by mohlo potrebovať pupočníkovú krv, a či vlastnú, alebo od súrodenca. Preto má zmysel uskladniť ju od všetkých súrodencov. Pupočníkovú krv z jedného odberu je možné použiť na liečbu iba jedenkrát.

Je potrebné pri dvojičkách uskladňovať pupočníkovú krv od obidvoch detí?

U dvojičiek musíme posudzovať dva úplne odlišné prípady – jednovaječné a dvojvaječné dvojičky. Dvojvaječné dvojičky sú si geneticky blízke presne ako hociktorí iní dvaja súrodenci, preto platí pre ne to isté ako pre súrodencov. Jednovaječné dvojičky sú geneticky totožné deti, preto by teoreticky stačil jeden odber a pupočníková krv by sa mohla použiť pre hociktoré z nich. Štandardne sa však iba jeden odber neodporúča z nasledovných dôvodov:

  • pred pôrodom si nemusíme byť úplne istí, či ide o jednovaječné dvojičky;
  • niekedy sa nepodarí odobrať dostatok krvi, alebo môže byť krv kontaminovaná. Vtedy by bolo naozaj škoda neurobiť oba odbery a druhú pupočníkovú krv zlikvidovať;
  • cieľom uskladňovania pupočníkovej krvi v rodinnej banke je zabezpečiť, aby každé dieťa malo uskladnenú svoju vlastnú krv.

Čím sa odlišujú bunky pupočníkovej krvi od buniek normálnej krvi alebo od buniek kostnej drene?


V krvi dieťaťa i dospelého človeka sa nachádzajú zrelé biele a červené krvinky. V pupočníkovej krvi sa nachádzajú aj krvotvorné kmeňové bunky ako aj iné kmeňové bunky schopné meniť sa napríklad na bunky produkujúce inzulín, kostné bunky, podporné bunky mozgu, bunky srdca, svalov či obličiek. Vedci sa domnievajú, že kmeňové bunky pupočníkovej krvi sú schopné premeniť sa na takmer akýkoľvek typ buniek.

Čo sú krvotvorné kmeňové bunky?

Krvotvorné kmeňové bunky sú čiastočne diferencované bunky schopné premieňať sa na červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. U dospelých sa tieto bunky nachádzajú v kostnej dreni, no počas prenatálneho vývoja sa nachádzajú v pečeni a slezine. Niekoľko týždňov pred pôrodom sa krvotvorné kmeňové bunky začnú uvoľňovať do krvi a postupne sa zachytávajú v kostnej dreni, kde zostávajú po celý život. Preto sa v krvi novorodenca nachádza relatívne vysoký obsah krvotvorných buniek.

Čo sú kmeňové bunky?

Kmeňové bunky sú základné bunky organizmu, dokážu zabezpečiť jeho obnovu, pretože sú schopné meniť sa (diferencovať) na funkčné bunky, napríklad bunky svalov, kože, vnútorných orgánov, slizníc, kostnej drene a podobne. V dospelosti sa kmeňové bunky nachádzajú hlavne tam, kde je potrebná rýchla obnova tkaniva, ako sú sliznice, koža alebo kostná dreň.

Čo je tkanivo pupočníka?

Tkanivo pupočníka je želatínová hmota, ktorá obaľuje tepny a žily v pupočnej šnúre. Tkanivo pupočníka obsahuje mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré sú schopné premieňať sa na špecializované bunky v ľudskom organizme ako napr. bunky kostí, chrupavky, nervové tkanivo, hladké svalstvo, bunky pečene a iné. Tieto bunky sa dnes aplikujú v rámci klinických štúdií pacientom s rôznymi ochoreniami.

Čo je pupočníková krv?


Pupočníková krv je krv novorodenca, ktorá zostáva po narodení dieťaťa a po prestrihnutí pupočníka v placente a pupočnej šnúre. Výnimočná je tým, že obsahuje vzácne kmeňové bunky, ktoré sa v krvi počas života v takom istom zložení už nevyskytnú. Práve kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dajú využiť na liečbu vyše 80 závažných ochorení.